Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Laila Djørup Guldager

Læs her mere om Laila og om hvordan hun med egne ord arbejder som dagplejer.

I 2004 startede jeg op som dagplejer, og det er det bedste jeg nogensinde har gjort. I mit arbejde er jeg med til, sammen med forældre, kollegaer og pædagoger at udvikle og fremme børns udvikling.

I forbindelse med mit arbejde, sørger Billund kommune for, at jeg som dagplejer bliver rustet til at varetage det vigtige, nemlig, i at udvikle børnene, men også mig selv via kursusforløb og uddannelser.

Her i min dagpleje er hverdagen præget af hygge, læringsstile så som læringsmiljøer og at styrke børnenes sociale kompentencer m.m. Det er vigtig for mig at styrke det enkelte barns forskellige kompetencer, at se det enkelte barn og dets behov, se børnenes forskelligheder og gøre barnet klar til at komme videre. Mine styrker er klart udelivet året rundt, hvor vi udforsker naturen på tæt hold, vi bruger naturens miljø til det motoriske, hvor børnene bliver udfordret.  Finder forskellige ting i skoven/haven som vi kan udarbejde til noget kreativt. Det kreative er en af mine plusser, og det er på børnenes niveau, kreativiteter kan udføres både ude og inde. I mit team mødes vi hver uge i hallen, hvor der synges leges og vi laver sjove motorikbaner.

Jeg dokumentere mit arbejde via billeder og tekst på intra, men jeg laver også Smittemodeller, som jeg bruger som et redskab til at redegøre for mit arbejde både til mig selv, men også til min pædagog.

Foruden dagpleje er jeg også AMR ( arbejdsmiljørepræsentant ) og jeg sidder i MED-udvalget.

 

 

Min familie består af min mand Per, og mine 3 børn Camilla, Maiken og Alberte. Vi er en familie der er meget aktive i Billunds idrætsforening, både som aktive udøvere, men også som trænere og bestyrelsesmedlemmer.

Jeg glæder mig til at lære jer at kende, og jeg glæder mig til at samarbejde med jer forældre om jeres barn.

 

Kurser: Dagplejens grundkursus - competencekurser - Marta Meo - Belbin - førstehjælp - læringsstile