Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Marianne Laursen

Læs her mere om Marianne og om hvordan hun med egne ord arbejder som dagplejer.

Jeg hedder Marianne Laursen jeg bor Sjælsøvej 5 I Grindsted. Jeg er gift med Keld og sammen
har vi 2 piger der begge er flyttet hjemmefra. Vi er begge ikke rygere. Jeg har været dagplejer
siden 1989.


Jeg er en meget åben person der syntes at lige netop mit job er det mest fantastiske, at få lov til
at være med til at udvikle børn så de får en god start på livet.
Jeg har en dejlig legeplads/sansehave hvor vi får brændt en masse krudt af. Vi tager også ud i
naturen og bruger legepladserne. Vi bruger ofte musik/sang til såvel bevægelse som sproglig
stimulation, endvidere taler vi om alt vi møder og oplever i løbet af dagen, så børnene på den
måde lærer at sætte ord på ting og følelser, og være tilstede i nuet.
En dag om måneden er vi i heldagslegestue, der lærer vi at være sammen med en større gruppe
børn og flere voksne.


Mine værdier:
Jeg bestræber mig på at være en anerkendende, nærværende, lærende og tydelig voksen, som
stimulerer og udvikler det enkelte barn, som det selvstændige individ det er. Jeg vægter at
børnene er trygge og harmoniske, at de har roen med tid til fordybelse og tilliden/tiden til stille og
roligt at udvikle sig, så barnet efter tiden hos mig er rustet og klar til livet i børnehave. Jeg
bestræber mig på at vores hverdag er forudsigelig så børnene ved hvad der skal ske.
Jeg arbejder målrettet med de pædagogiske læreplaner:
sociale kompetencer, kulturelle udtryksformer, sprog, barnets alsidige personlige udvikling, natur
og natur fænomener, krop og bevægelse.
Et åbent og ærligt forældresamarbejde er for mig utrolig vigtigt – trygge forældre er første skridt til
trygge børn.


Af kurser jeg har deltaget I kan nævnes:
Grundkursus for dagplejere.
Samspil og relationer I pædagogisk arb.
Pædagogik.
Samarbejde og kommunikation I legestue GR.
Dokumentation og evaluering af pæd. Arb.
Børns kompetance udvikling
Kollegial supervison.
Marte Meo
Samspil og relationer
Belbin
Planlægning af pædagogiske aktiviteter.
Førstehjælp.
For tidlig fødte børn.

Jeg er dagplejernes AMR og sidder I vores lokale MED udvalg.