Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Grindsted Øst

I Øst er vi syv dagplejere. Vi prioriterer børnenes trivsel og udvikling, og vi har fokus på at give det enkelte barn omsorg og opmærksomhed.

Vi mødes cirka to gange i måneden i heldagslegestue. Vi arbejder ud fra de seks læreplanstemaer i Billund Kommune i tæt samarbejde med vores tilknyttede dagplejepædagog fra Dagplejekontoret.

I heldagslegestuen lærer børnene at være i en større gruppe. De får relationer til de andre dagplejere og børn i teamet, og det betyder, at de er mere robuste og trygge, når de skal i gæstedagpleje.

Når vi er sammen, vil vi gerne lave gode læringsmiljøer, hvor vi blandt andet har meget fokus på krop og bevægelse. Børnene skal have de optimale rammer for at udvikle deres motorik, og derfor laver vi udfordrende aktiviteter, hvor de kan krybe, kravle og hoppe.

Vi bruger derudover også tid på sprogudviklingen gennem sang, rim og remser og fortællinger.

Vi gør noget ud af at holde fast i traditioner, og vi fejrer fødselsdage, jul, fastelavn og så videre.