Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Grindsted Syd 1

I Grindsted Syd 1 er vi seks dagplejere. Vi er et rummeligt team, hvor vi gør plads til hinandens forskelligheder, og vi arbejder alle ud fra de samme værdier.

Én gang om ugen går vi i legestue, og én gang om måneden er der heldagslegestue. Det er gavnligt for børn og voksne at mødes i legestue, for så er vi ikke fremmede for hinanden, og børnene er trygge, når de skal i gæstepleje.

I Billund Kommune arbejder vi ud fra de seks pædagogiske læreplanstemaer. Vi arbejder med et nyt læreplanstema hver måned.

Vi arbejder ud fra følgende værdier:

  • Omsorg: Vi drager omsorg for børnene og skaber trygge og sikre rammer
  • Tryghed: Vi kender børnene. Sammen er vi trygge, og vi har hjemlige og trygge rammer
  • Tillid: Vi er positive over for børnene og over for hinanden
  • Åbenhed: Vi har faglig sparrering med hinanden, og vi giver hinanden feedback. Vi har fokus på at skabe god kontakt til forældrene
  • Engagement: Vi deltager alle aktivt i legestuen, og vi giver plads til det enkelte barns behov
  • Godt samarbejde: Vi udstråler arbejdsglæde og godt humør. Vi giver plads til hinanden og hjælpe hinanden