Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Grindsted Vest 1

Vi er seks dagplejere i team Grindsted Vest 1. Når vi er sammen, er det vigtigt for os at skabe inkluderende læringsmiljøer, hvor børnene kan udvikle sig. Vi arbejder i børnehøjde og tager hensyn til det enkelte barns behov og kompetencer.

Én gang om uden er vi i legestue – og én gang om måneden er vi legestuen en hel dag. I legestuen lærer børnene at begå sig i større grupper. Børnene lærer hinanden og dagplejerne at kende. Det skaber større tryghed, når børnene skal i gæstedagpleje.

Vi øver sociale spilleregner, hvor børnene lærer at vise omsorg, lytte, tage hensyn, vente på tur, respektere hinandens grænser og give udtryk for egne behov. Det er alt sammen med til at hjælpe børnene med, hvordan de danner venskaber og relationer.

Vi prioriterer at skabe rum for fysisk udfoldelse gennem leg, sang og dans, og vi støtter børnene, så de får lyst til at deltage i sociale- og kulturelle fællesskaber.

I teamet udveksler vi erfaringer gennem faglig sparring. Vi planlægger fælles aktiviteter og laver planer for et halvt år af gangen, hvor vi tager udgangspunkt i de seks læreplanstemaer i Billund Kommune.

Vi arbejder ud fra årstiderne, så vi kommer godt omkring kalenderårets forskellige traditioner. Vi holder fastelavn, bedsteforældredag, dagplejens dag, sommerudflugt til Karensminde, syng sammen-dag og juleafslutning.