Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Linda Holt-Mikkelsen

Læs her mere om Linda og om hvordan hun med egne ord arbejder som dagplejer.

Mit navn er Linda, jeg har været ansat som dagplejer i Billund kommune siden 1. april 2012. Jeg er fagudlært som pædagogisk assistent sommeren 2020.

For mig er nøgleordene i dagplejen tryghed, nærvær og at støtte det lille barn i dens udvikling, så barnet bliver et stærkt og robust lille individ, der hviler i sig selv. I Mit pædagogiske arbejde guider jeg, anerkender og - sætter ord på følelser for det lille barn. Jeg har stort fokus på det pædagogiske læringsmiljø og udvikling hos det enkelte barn hele dagen, både ved igangsatte aktiviteter, i den frie leg på f.eks. legepladen og dagens daglige gøremål som f.eks. i garderoben når børnene skal have tøj på. Jeg støtter børnene i selvhjulpenhed og dermed styrkes både selvværdet og selvtilliden. Jeg arbejder aktivt med den nye styrkede læreplan og de 6 Læreplanstemaer.


Alsidige personlige udvikling
Min fornemste opgave som dagplejer, er at sikre at børnene har et stærkt selvværd og bliver et lille robust menneske, til når de skal videre I børnehave og være klar til den store verden, men også at det lille barn kan finde ro I egen krop, både til fordybelse men også så barnet kan "mærke sig selv" og regulere og kende egne følelser. Det gør jeg ved at sætte ord på og anerkende alle børnenes følelser, og her er ingen følelser forkerte. I vinterhalvåret hører vi mindfulness musik og slapper af inden børnene skal sove til
middag.

Social udvikling
Grundstenen til barnets evne til at Indgå I sociale fællesskaber skabes I dagplejen. Det er også I den alder de første venskaber bliver skabt. Det er vigtigt for mig at børnene lærer at deres handlinger kan f.eks. skabe glæde hos andre børn. Jeg sætter ord på følelser Imellem børnene, deres handlinger og Intentioner. Alle følelser er rigtige og skal anerkendes. Dermed udvikles der empati og forståelse for de sociale spilleregler. For mig er det utrolig vigtigt at alle børnene er en del af fællesskabet.

Kommunikation og sprog
For at fremme det lille barns sprogudvikling bruger jeg tegn til
tale, som børnene tager til sig helt ned til 10 md. alderen.
Fantastisk at se det lille barn selv at kunne give udtryk for at det
f.eks. er tørstig med babytegn, i stedet for måske at udtrykke med gråd. De
tosprogede børn kan jeg især se, at det fremmer sprogudviklingen.
Derudover synger jeg hver dag med børnene, vi læser bøger,
genfortæller dagens begivenheder og lærer rim og remser når vi
går ved barnevognen.


Krop, sanser og bevægelse
Jeg er meget optaget af vigtigheden af at det motoriske skal være på plads for at sikre de optimale rammer for Indlæring. Alle sanser kommer i spil igennem leg og lyst til bevægelse. Vi danser stort ser hver dag, udfordre balancen ved at snurre, trille dreje, gynge og rutsje. Vi rører os hver dag og får pulsen op. I vinterhalvåret besøger vi så ofte vi kan Nordre skoles gymnastiksal. Med masser af plads til bevægelse.


Natur udeliv og science
Vi nyder naturen I alt slags vejr på alle årstider. Børnene skal opleve, se og føle den natur og ikke mindst de dyr som omgiver os. F.eks. går vi ofte ture ved Engsøen, cykler på tur til skoven og tager på Karensminde. Vi slår bremserne i og lader os forundre over de små dyr vi møder på vores vej mens vi mærker regnen, solen og vinden på vores kinder.
Vi nyder naturen på alle årstider

 

Kultur, æstetik og fællesskab
Noget af det der kendetegner min dagpleje er at vi synger og danser hver dag. Vi bruger også en del tid på at klæde os ud bygge huler og lege rollelege. Vi besøger biblioteket og udforsker sammen den danske børnelitteratur i både bøger, sange og rim og remser. Vi fejere højtiderne og spiser den mad som der passer til denne.

 

Velkommen i dagpleje
Hos Linda Holt-Mikkelsen