Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Lotte Overgård

Læs her mere om Lotte og om hvordan hun med egne ord arbejder som dagplejer.

Lotte Overgård

Østergade 16

6623 Vorbasse

 

 

 

 

 

 

Jeg hedder Lotte, og jeg er dagplejer her i Vorbasse. Jeg har været dagplejer siden 2009.

Jeg bor i et hus sammen med min mand Lars og vores 3 dejlige børn (født i 2000, 03 og 07).

Jeg blev dagplejer fordi min mand og jeg selv har været meget glade for at have vores børn i dagpleje. Jeg kunne se hvordan mine børn trives og havde det sjovt sammen med deres dagplejekammerater og dagplejer.

Det er min opfattelse at dagplejen kan noget helt specielt. Det trygge og nære miljø giver efter min mening, de optimale betingelser for børns læring og udvikling.

Personligt giver det mig stor glæde at følge børnenes store udvikling gennem de 2 år de er her hos mig.  ”At se det store i de små ting”, synes jeg beskriver dagplejen rigtig godt. Et lille fremskridt kan have en kæmpe betydning for det lille barn.

 

Jeg forsøger altid at afstemme aktiviteterne efter hvor det enkelte barn er udviklingsmæssigt.

Jeg arbejder bevidst ud fra temaerne i ”Den styrkede pædagogiske læreplan”: Temaerne er: Alsidig personlig udvikling. Social udvikling. Kommunikation og sprog. Krop, sanser og bevægelse. Natur, udeliv og science. Kultur, æstetik og fællesskab.

Jeg er særligt optaget af motoriktræning, fordi netop motoriske færdigheder og kropsbevidsthed, har stor betydning for børns selvværd, sproglige udvikling, sociale kompetencer, og ikke mindst indlæring.

 

Jeg tager en del billeder af børnene, det kan være billeder og videoer af det der optager os her og nu, eller jeg fortæller små historier om vores oplevelser.

Det giver jer forældre mulighed for at følge mere med i hverdagen, og det er nemmere at spørge ind til og forstå hvad børnene taler om.

 

Kurser/uddannelse:

 

-Kursus: Førstehjælp

-Grunduddannelsen: Arbejdet som dagplejer

-Kursus: Planlægning af pædagogiske aktiviteter

-Kursus: Arbejdet med for tidligt fødte børn

-Kursus: DGI motorik spotte kursus (Rend og Hop)

 

Fortid:

Studentereksamen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen