Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Personalet på dagplejekontoret

Find kontaktoplysninger på personalet på dagplejekontoret på Rådhuset i Billund Kommune. Dagplejekontoret ligger på Billund Kommunes Rådhus i Grindsted. På Dagplejekontoret arbejder lederen af dagplejen, en souschef, en administrativ medarbejder og dagplejepædagoger.

Dagplejelederen

Dagplejelederen har det overordnede ansvar for at sikre en velfungerende dagpleje i Billund Kommune. Lederen fører tilsyn på legestuerne og samarbejder med dagplejepædagogerne på Dagplejekontoret om at varetage udviklingen i dagplejen. Der afholdes personalemøder, teammøder, sparringsmøder og supervision. Det betyder, at ledelsen via dagplejepædagogerne er orienteret om aktuelle udfordringer.

Dagplejepædagogerne

Dagplejepædagogerne på Dagplejekontoret varetager administrative opgaver som for eksempel gæsteplacering ved ferie og sygdom. Dagplejepædagogerne fører anmeldte og uanmeldte tilsyn hos dagplejerne og på legestuen. Dagplejepædagogen har fokus på relationer (barn-barn, barn-voksen, voksen-voksen) og skal sikre et udviklende læringsmiljø.

For alle dagplejere i Billund Kommune ydes der pædagogisk vejledning og -sparring for at sikre trivsel og pædagogisk kvalitet i dagplejen jævnfør Dagtilbudslivets Formålsparagraf.

I samarbejde med den enkelte dagplejer sikrer dagplejepædagogen barnets trivsel, udvikling og læring. Dagplejepædagogen har ansvar for det tværfaglige samarbejde med talepædagog, fysioterapeut, specialpædagog, familievejleder med videre, når det er nødvendigt for barnets udvikling.

Du er altid velkommen til at kontakte en dagplejepædagog i forhold til dit barns trivsel og udvikling i dagplejen.

Når dit barn skal starte i dagplejen, bliver du og dit barn inviteret til et opstartsmøde hos dagplejeren, hvor en dagplejepædagog fra Rådhuset også vil være tilstede.

Inden barnet starter i børnehave, vil der være en samtale hos dagplejeren, hvor dagplejepædagogen også deltager. Til samtalen drøfter vi den udarbejdede dialogprofil og overgangen fra dagpleje til børnehave.

 • Tove Nedergaard

  Leder af Dagplejen

  Skriv sikkert til Dagplejen

  Tlf. 79 72 72 98

  Mobil nr. 25 55 74 97

 • Tina Hjort Hansen

  Administrativt medarbejder i Dagplejen 

  Skriv sikkert til Dagplejen

  Tlf: 79 72 73 37 

 • Ilse Thisgård

  Dagplejepædagog

  Billund, Vorbasse, Grindsted Syd

  ith@billund.dk 

  Tlf. 79 72 73 68

 • Vivi Nørby Andersen

  Dagplejepædagog

  Grindsted Vest, Stenderup-Krogager

  vna@billund.dk  

  Tlf. 79 72 73 49

 • Heidi Toksvig Gammelgaard

  Dagplejepædagog

  Grindsted Vest, Filskov

  hga@billund.dk 

  Tlf. 79 72 73 69

 • Rikke Hyldgård

  Dagplejepædagog

  Billund, Gæstehuset

  rihy@billund.dk 

  Tlf. 79 72 73 76

 • Lisbeth Holm Jensen

  Dagplejepædagog

  Grindsted Vest, Hejnsvig

  lhj@billund.dk

  Tlf. 79 72 73 72

 • Ninette Høj-Hansen

  Dagplejepædagog

  Grindsted Syd, Sdr. Omme

  nth@billund.dk

  Tlf. 79 72 73 29