Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Sådan søger du plads

Sådan søger du plads i dagplejen i Billund Kommune.

Indmeldelse

For at få dit barn i dagpleje i Billund Kommune skal du skrive dit barn op via den digitale pladsanvisning.

Når du har sendt din digitale ansøgning, modtager du et kvitteringsbrev i Digital Pladsanvisning under fanen Post.

Pladsanvisningen kontakter dig om en plads cirka to måneder, før du har behov for pladsen.

Betaling

Betaling sker forud.

Juli måned er betalingsfri.

De gældende takster for dagtilbud og SFO findes på kommunens hjemmeside under forældrebetaling. 

Der ydes søskendetilskud efter de gældende regler i dagtilbudsloven.

Derudover er der mulighed for at søge økonomisk fripladstilskud efter de gældende regler i dagtilbudsloven. Der ansøges via den digitale pladsanvisning.