Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

De seks læreplanstemaer

De pædagogiske læreplaner er et pædagogisk arbejdsredskab til at dokumentere de 0 til 6 årige børns læring og udvikling.

 Alle dagplejere er bevidste om, at vi i den kommunale dagpleje arbejder praktisk pædagogisk med de politisk vedtagne seks læreplanstemaer i forhold til det enkelte barns udvikling. Dagplejerne har fokus på læreplansarbejdet i eget hjem og i teamsamarbejdet i legestuen.

De pædagogiske læreplaner har fokus på:

1. Barnets alsidige udvikling: Gennem anerkendelse og værdsættelse fra dagplejeren udvikler barnet tillid til egen kunnen og opnår følelsen af at være værdsat

2. Sociale kompetencer: Dagplejeren har ansvar for at alle børn inkluderes i fællesskabet, så barnet udvikler sociale kompetencer gennem nære relationer og i samspil med de andre børn

3. Sprogudvikling: Gennem opmærksomme voksne, der sætter ord på barnets følelser, handlinger og kropssprog, udvikler barnet sit sprog

4. Krop og bevægelse: Ved bevægelse oplever barnet glæde ved kroppen, og det udvikler barnekroppens funktioner og sanser

5. Natur og naturfænomener: Barnet møder dagplejere, der giver tid til fordybelse og viser nysgerrighed, interesse og glæde ved naturen

6. Kulturelle udtryk og værdier: Dagplejerne formidler aktivt kultur og traditioner, og de støtter barnet i at eksperimentere og prøve sig selv af