Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Faglighed og læring

Dagplejen i Billund Kommune er fagligt velfunderet, og vi arbejder alle ud af en anerkendende tilgang. Barnet vil i løbet af dagen i dagplejen opleve udviklende læringsmiljøer.

Alle vores dagplejere kommer igennem basiskursus, kompetenceudvikling og planlægning af pædagogiske aktiviteter. Internt tilbydes der kursus i Marte Meo. Desuden tilbydes der kursus i for tidligt fødte børn, børns motoriske udvikling og andet relevant, så de enkelte dagplejere altid vil være rustet til at møde det enkelt barn, der hvor det skal styrkes i dets videre udvikling.