Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Program for læringsledelse

Programmet skal understøtte det pædagogiske kvalitetsarbejde, og målet er at fremme alle børns læring, udvikling og trivsel.

Alle dagtilbud i Billund Kommune deltager i Program for Læringsledelse. Programmet løber fra 2015-2018 og skal understøtte det pædagogiske kvalitetsarbejde i Billund Kommune med børn indenfor 0-15 års-området. Målet er at fremme alle børns læring, udvikling og trivsel.

I programmet er der tre kortlægninger, hvor forældre, medarbejdere og børn fra fem år bliver spurgt til deres oplevelse af trivsel, udvikling og læring i dagtilbuddet.

I perioderne mellem kortlægningerne er alle pædagogiske medarbejdere igennem kompetenceudvikling, hvor målet er at styrke og udvikle den enkelte medarbejders kompetencer til at tilrettelægge og gennemføre pædagogisk kvalitetsarbejde.