Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

SMITTE-modellen og GLK-modellen

SMTTE-modellen

SMITTE-modellen er et pædagogisk redskab, der kan bruges til at planlægge et pædagogisk forløb, eller når der opstår en udfordring i hverdagen. Formålet med modellen er at få konkretiseret sine mål og herefter sætte fokus på de elementer, der skal lægges mærke til på vej mod målene.

Modellen består af fem elementer, som alle er lige vigtige, og som konstant påvirker hinanden. Ved at ændre på den ene spids, vil det have konsekvenser for de fire andre. Modellen er dynamisk, da man konstant kan regulere de enkelte elementer, og det betyder, at det i princippet er ligegyldigt, hvilket af de fem elementer man tager sit udgangspunkt i fra starten i sin planlægning.

GLK-modellen

GLK-modellen er et evalueringsredskab. Modellen støtter os i at reflektere over de erfaringer vores arbejde giver og lægger op til en fremadrettet evaluering af det pædagogiske arbejde, med de læringsmål, der formuleres i SMITTE-modellen. G står for ”Gjort”, L står for ”Lært” og K står for ”Klogt at gøre”